Indkaldelse til ASK Hedelands generalforsamling

Automobil Sports Klubben Hedelands generalforsamling 
Torsdag den 18. april kl. 20:00

Generalforsamlingen afholdes igen på: 
Haaning Collection 
Smørmosevej 16 
2880 Bagsværd

Før selve generalforsamlingen spiser vi middag Kl. 18:00, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Inklusive i middagen er der 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe og kage. Prisen på middagen er 175 kr., og du skal tilmelde dig senest den 11. april.

Da der er et begrænset antal parkeringspladser ved Haaning, anbefales det at man evt. kører sammen.

Benyt et af følgende link ved tilmelding til generalforsamlingen via vores hjemmeside:

Tilmelding til generalforsamling og middag – HER

Tilmelding kun til generalforsamling – HER

NB! Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du altså også tilmelde dig på hjemmesiden, så vi er sikre på, at der er en plads til dig.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Udenfor vedtægterne: Året til dato – kort opdatering.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  Kenneth Saust
  Ivan Gren
  (begge genopstiller)
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af klubrevisor og en revisor suppleant
  Flemming Petersen genopstiller
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO
 9. Forslag fra bestyrelsen
 10. Forslag fra medlemmerne
 11. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 8. april 2024.

Årsrapporten kan rekvireresefter den 2. april ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@ask-hedeland.dk