Banen på Roskilde Racing Center

Roskilde Racing Center – ofte forkortet RRC – er ASK Hedelands hjemmebane. Det er her vores kartingsektion hører til.

Adressen er: Roskilde Racing Center, Abildgårdsvej 1-3, Tjæreby, 4000 Roskilde.

Når du færdes på Roskilde Racing Center, skal du overholde ordensreglementet ift parkering, håndtering af miljøfarlige stoffer, færden i pit osv. 

Faciliteterne
I hovedbygningen finder du kartudlejning, cafe, mødelokaler, toiletter, bad, garager, udstyrsforretninger, dommertårn – kortsagt alle moderne faciliteter en gokartbane har brug for. Du kan også leje en plads i en garage eller en container, så du er fri for at slæbe dit udstyr frem og tilbage hver gang (du skal kontakte Roskilde Racing Center vedr leje af plads).

Banen og arealerne

 Fakta  
 Banens længde  1250 m
 Banens langside  170 m
 Minimums bredde   8 m
 Maksimums bredde  12 m
 Samlet areal  57.899 m2
 Campingfaciliteter  15.000 m2
  Parkering  3000 m2
 Park Fermé   1.500 m2
  Pit garager  20 stk

Ideallinjen

Holder du denne linje når du kører på banen, vil du have gode muligheder for at kunne opnå rigtig gode tider. Det er også den linie på banen, som andre kørere forventer, du kører i normal situation.


På tegningen er angivet kørselsretning, magnetstribernes placering samt ideallinien.

Kørselsretning
Der køres venstre om på Roskilde.

Når du skal IND på banen sker det altid fra pitten og tilsvarende når ud skal UD af banen, sker det via udkørslen til potten.

Magnetstriber
Der er fræset 4 magnetstriber ned i banen, dem anvender din laptimer til at give dig split tider og omgangstider når du kører på banen (din laptimer skal være forsynet med magnetsensor før det virker). Magnetstriberne er fræset ned af Alfano, men alle typer af laptimer der benytter magnetsensor vil virke på banen.

Der er 4 magnetstriber, men din lap timer skal indstilles til 3 split tider for at dine omgangstider passer. Magnetstriben ved pitten tænde din laptimer ellers skulle du husk at tryk på din laptimer når du passerede start første gang.

Først omgang passer aldrig, fordi du mangler at tilbagelægge afstanden fra Start til pit.

Disse magnetstriber bruges IKKE når der køres løb, der skal din kart være forsynet med en transponder fra AMD ellers kan tårnet ikke se dig i deres tidstagningssystem.

Transponder
Vi kører ikke med transponder til træning i Roskilde. Det er kun ved løb, at systemet er tændt.