Indkaldelse til generalforsamling

Automobil Sports Klubben Hedeland 
Torsdag den 13. april kl. 20:00

Generalforsamlingen afholdes på: 
Haaning Collection 
Smørmosevej 16 
2880 Bagsværd

Før generalforsamlingen er der mulighed for at besøge museet. Der vil være en kort intro kl. 17:00 og derefter er man på egen hånd. Kl. 18:00 spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Inklusive i middagen er der 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe og kage. Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 3. april. 

Da der er et begrænset antal parkeringspladser ved Haaning, anbefales det at man evt. kører sammen.

Tilmelding til generalforsamling og middag:

Ønsker du at deltaget i generalforsmaling med middag – KLIK HER

Tilmelding til generalforsamling:

NB! Deltager du kun til generalforsamlingen, UDEN at deltage i middagen, skal du klikke her, så vi er sikre på, at der er en plads til dig.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
 4. Udenfor vedtægterne: Året til dato – kort opdatering.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  På valg er:
  Michael Kastaniegaard
  Jac Nellemann
  Christoffer Østerby
  (alle genopstiller)
 6. Valg af klubrevisor og en revisor suppleant
  Flemming Petersen genopstiller
 7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO
 8. Forslag fra bestyrelsen
 9. Forslag fra medlemmerne
 10. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 3. april 2023.

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@ask-hedeland.dk