KLUBAFTEN FOR KARTSEKTIONEN – nu med kort resumé

Der var fremmødt i alt 24 personer.
Kort resume, er indsat herunder med RØDT i dagsordenen. Håber det giver mening 🙂

En lidt amputeret sæson 2021 er slut, og næste år forventes en mere normal og super spændende sæson.

Vinteren bruges som altid på at forberede og planlægge kartsektionens aktiviteter for det kommende år. En del af planerne ER allerede aftalt på plads. De planer, og kartsektionens øvrige aktivitetsplaner, kan du høre meget mere om på vores klubaftener, hvor alle medlemmer er velkomne – og hvor du har mulighed or at give dit besyv med.
Du kan bl.a. høre mere om den nye licens som ALLE kartkørere fremover skal indløse via DASU.

Første klubaften bliver:

Torsdag den 9. december 2021, kl. 19.00, og afholdes i Klubhuset på Maglehøjen 14, 4000 Roskilde

Dagsorden:

 1. Løb og løbsdatoer for ASKH’s kartsektion 2022
  Planerne og de af DASU godkendte datoer blev præsenteret (og fremgår nu også af DASU’s løbskalender. Første arrangement bliver DASU Trophy i EL-gokart allerede den 16. januar i Power Racing, Herlev
  Til Træningslejren i Sverige er allerede ca 35 tilmeldte, hvilket flere blev positivt overrasket over.

 2. Nyt i Reglement 6
  Væsentligste ændring er den nye træningslicens á kr. 300,-, (25% rabat hvis den indløses ved DASU i januar), som alle skal indløse udover medlemsskabet i ASKH. Øvrige mindre væsentligste ændringer blev gennemgået.

 3. Sidste nyt om SM 2022
  Planerne for SM 2022 blev kort gennemgået. Det er tanken at ungdomsklasser kører lørdag og seniorklasser om søndagen. Dette er bl.a. for at skabe mere sammenhold, og øge mulighederne for hjælp til klubberne som official, den dag man ikke selv er aktiv.
  Der blev nævnt et ønske om at flytte rundt på deltagerklasser (Mini 60), pga sammenfald med svenske SKCC til SM-løb i både ASKH og SAK. De øvrige sjællandske klubbers spørges om muligheden for evt. at flytte rundt – eller om det vil stride mod ideerne og konceptet for SM 2022.

 4. Opfølgning på medlemsundersøgelsen
  Resultatet af medlemsundersøgelsen blev gennemgået. 114 besvarelser i alt var for så vidt godkendt, men det havde været at foretrække, at flere havde besvaret. Det var interessant for Kartsektionen at se de mere anonyme besvarelser og holdninger, ctr. de holdninger der ofte luftes meget højlydt.
  Undersøgelsen gav ikke anledning til væsentlige ændringer i trænings- og løbsafvikling, men en række ønsker til forbedringer på anlægget var noteret, hvoraf nogle bliver implementeret i 2022. Kartsektionen sender ny medlemsundersøgelse ud igen i løbet af sæson 2022. Det blev foreslået, at man kan vinde et dagstræningskort ved at deltage i undersøgelsen, for at få flest muligt til at svare.

 5. Nye tiltag på Roskilde Racing Center
  Debat vedr. eventuel asfaltering af køreveje i pitområdet, primært så man lettere kan se hvor man kan placere sig. Der var enigheds om at asfaltering af hele gruspladsen ikke er ønskeligt, mens der var delte holdninger til asfaltering af vejene. Der etableres strømstandere på P-pladsen, og det forventes at de kommende el-standere vil give en mere indlysende placering til både træning og løb.

 6. Nyt ordensreglement 2022, samt indretning af pitområde
  Redigeret ordensreglement hænges op på området til 2022.
  Særlig opmærksomhed på:
  Punkt 6: Kørsel i pitten
  punkt 7: 2*2 meter underlag samt spildbakke
  Punkt 9: Parkering i pitten. Der blev spurgt ind til om Containere-lejere måtte køre ind i pitten i træningstiden. Indtil videre laves der ingen begrænsninger på dette; men der holdes øje med om det giver udfordringer.
  Punkt 10: Slut med El-løbehjul mm som kan kør mere end 8km/t
  Punkt 11: Pit og pitområde skal være ryddet for køretøjer, Campingvogne mm når vi forlader området.
  Punkt 13: Der var hos flere uklarhed over hvor man skulle gøre af miljøaffald. Der laves en særskilt beskrivelse om hvor containere mm er placeret.

 7. Gå til Gokart 2022
  Kartsektionen er ærgerlige over, at Optimistkart ikke kan fortsætte som et ASKH tilbud, og kan derfor kun tilbyde Gå til gokart i RaceHall i samarbejde med BGK. Hvis man som ASKH-medlem ønsker at deltage i Optimistkart, skal man også melde sig ind i Racingclub.dk, der er en klub under DGI. Optimistkart-konceptet fik i øvrigt stor ros fra de af mødedeltagerne, der havde haft glæde af det.

 8. Afvikling af- og tilmelding til træningsdage i 2022
  Priser for årskort og dagstræning stiger en anelse, mens prisen for sen tilmelding i tårnet stiger noget mere. Det sidste gav anledning til en del diskussion. Man kan dog tilmelde sig helt indtil 1½ time før træningen starter, hvilket de fleste fandt fair.

 9. ASKH’s Klubmesterskab 2022
  Kartsektionen gæder sig over at det nye Reglement 6 er skrevet så vi igen kan køre et ægte klubmesterskab. Udkast til KM 2022 blev gennemgået. Der var ønske om at vægt for X30-J blev enslydende med Regl 6, samt at OK-J og OK tilføjes som klasser. Dette implenteres i KM-reglementet, som ellers i det store er som vi kender det fra tidligere år.

TAK til alle deltagerne for god ro og orden, og en engageret og respektfuld debat.

 

Vi håber vi kan nå at komme alle emner igennem, og ellers må vi prioritere 😊

Tilmelding ikke nødvendig, og vi forventer naturligvis, som tidligere år, et stort fremmøde.
Der vil kunne købes kaffe og sodavand til mødet.

Vi glæder os til at se jer

Ole Fisker og Michael Kastaniegaard