Ideallinjen

Holder du denne linje når du kører på banen, vil du have gode muligheder for at kunne opnå rigtig gode tider. Det er også den linie på banen som andre kører forventer du kører i normal situation.


På tegningen er angivet kørselsretning, magnetstribernes placering samt ideallinien.

Kørselsretning
Der køres venstre om på Roskilde.

Når du skal IND på banen sker det altid fra pitten og tilsvarende når ud skal UD af bane (husk at give tegn ved at række den ene hånd i luften i god tid inden du kører ud) sker det via udkørselen til pitten.

Magnetstriber
Der er fræset 4 magnetstriber ned i banen, dem anvender din laptimer til at give dig split tider og omgangstider når du kører på banen (din laptimer skal være forsynet med magnetsensor før det virker). Magnetstriberne er fræset ned af Alfano, men alle typer af laptimer der benytter magnetsensor vil virke på banen.

Der er 4 magnetstriber, men din lap timer skal indstilles til 3 split tider for at dine omgangstider passer. Magnetstriben ved pitten tænde din laptimer ellers skulle du husk at tryk på din laptimer når du passerede start første gang.

Først omgang passer aldrig, fordi du mangler at tilbagelægge afstanden fra Start til pit.

Disse magnetstriber bruges IKKE når der køres løb, der skal din kart være forsynet med en transponder fra AMD ellers kan tårnet ikke se dig i deres tidstagningssystem.