Trænings- og løbsdage

Her kan du se hvornår der er træning i sæsonen 2018 og hvem der er din baneleder den dag.

Igen i år har Lis, Dennis og Rune sagt ja til at tage et meget stort slæb med hensyn til det at være baneleder. De har som du kan se på listen nedenfor allerede fordelt en del dage imellem sig – fantastisk – STOR tak for det på medlemmernes vegne!!

MEN, det er ikke helt nok. Klubben er nødt til at trække på mange flere medlemmer/frivillige for at træningskalenderen kan gå op. Vi har derfor kraftigt brug for frivillige baneledere.

Hvad er en baneleder:
For at det er muligt at afvikle en træningsdag skal der være en baneleder tilstede. Det er et krav fra DASU, at der er en repræsentant fra klubben tilstede, når der trænes.

Banelederen har ansvaret for træningen og banelederens anvisninger SKAL respekteres af såvel kørere som mekanikere. Baneledere er frivillige og gør det for, at de vil hjælpe dig til at få en rigtig god træningsdag.

Banelederen registrerer dig, din licens/træningskort og leder afviklingen af træningen. I mindre omfang kan banelederen hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med træningen.

Banelederen har altså en meget vigtig funktion i klubben – ingen baneleder INGEN træning!!! Vi mangler altid hjælp til afvikling af træning – så tilmeld dig, så du kan komme på kursus.

Kontakt den banelederansvarlige, som er Dennis Stochholm, for at høre hvordan du bliver baneleder. Henvendelse evt. pr. telefon 26 25 05 48 pr. email: stochholm@gmail.com – eller gerne på banen.

Træningsdage/Løbsdage
Se herunder hvornår du kan træne på Roskilde Racing Center – listen bliver løbende opdateret.

Bemærk: at der både er løb og ”byttedage” hvor der ikke er almindelig træning.
9 weekenddage hvert år har vi banen fra 08.30 til 18.00. De dage er primært reserveret til løbs- og eventdage, men kan også konverteres til almindelig træning og med særlig træningsafgift.

Har du brug for at se hvilke klasse der kan træne hvilke dage klik her