Kontingent 2018

Guld medlem – 925 kr. (875 kr. for medlemmer, der er tilmeldt betalingsservice)

Du har ret til grundlicens hos DASU, modtager DASUs medlemsblad Autosport, kan mod betaling af få udstedt enhver type licens jf. sportsreglementerne, kan få udstedt DASU official licens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser.

Guld ungdomsmedlem (under 18 år) – 475 kr.  (425 kr. for medlemmer, der er tilmeldt betalingsservice)
Du skal være under 18 år ved indmeldelsen, og du indmeldes hvert år. Du har ret til en grundlicens, kan mod betaling af få udstedt enhver type DASU licens jf. sportsreglementerne, kan få udstedt official licens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser og modtager DASU medlemsblad.

Sølv medlem – 300 kr. (250 kr. for medlemmer der er tilmeldt betalingsservice)
Modtager DASUs medlemsblad Autosport. Kan få udstedt DASU official licens efter det enkelte sportsudvalgs bestemmelser samt mekanikerlicens.

Spar 50 kr. på medlemskabet fremover ved at tilmelde dig betalingsservice:

TILMELD BETALINGSSERVICE

Prøvemedlem – 200 kr.  
Prøvemedlemskabet er et nyt tiltag fra DASU. Hvis du ikke er medlem af en DASU klub i forvejen kan du over en tre måneders periode kan snuse til motorsporten, det kunne eksempelvis være at prøve at køre gokart.
Efter tre måneder kan du opgradere til et fuldt Guld medlemsskab eller Guld ungdomsmedlem, så du kan få licenser hos DASU. Prisen er 650 kr. hvis du er 18 år eller derover, og 200 kr. hvis du er under 18 år. Du modtager DASUs medlemsblad Autosport i prøveperioden.

Spørgsmål?

Guld og Sølv medlemmer kan kontakte ASK Hedelands sekretariat ved Anne Hjort Petersen

Telefon: 43 96 96 36

Mail: sekretariat@ask-hedeland.dk

 

 

Betalingsservice

Du kan tilmelde dig til betalingsservice, når du melder dig ind i klubben. Er du allerede medlem kan du tilmelde dig via din bank, når du får kontingentopkrævningen.