Klubaften for ASK Officials

Til alle officials i ASK

På opfordring fra bestyrelsen fra ASK-Hedeland ønsker vi at lave et officialsamarbejde med HMS, for på den måde at få bygget et godt, stort og veltrænet korps af officials op.
Samtidig ønsker vi at få en tættere kontakt med alle officials, og på den måde sikre os at så mange som muligt får mulighed for at bruge deres evner
Det første fælles officialmøde mellem HMS og ASK-Hedeland finder sted
onsdag den 22.04 kl. 19.00, hos Power Racing  Lysekær 7,  2750 Herlev.

Vi skal finde ud af, er hvordan samarbejdet mellem vore klubber kan komme godt i gang.

Diskutere et fælles tilmeldingssystem, evt. via en fælles hjemmeside.
Uniformering.
Sæsonen 2015.
Og sikkert en masse andre spændende ting.

Tilmelding pr. mail,  til ask@events.dk senest den 20. april

Med venlig hilsen
Klaus Kesje