Kalenderændring i Rallysektionen

Coronarestriktionerne giver stadig anledning til ændringer i dato’er og planer. 

Klubrally-/rallytesten på Dyrskuepladsen d. 13/3 kan desværre ikke gennemføres med de nuværende restriktioner. Arrangementet d. 27/3, ligeledes på Dyrskuepladsen, er også blevet forhindret af et andet arrangement som ikke er foreneligt med motorsport. 

Begge arrangementer afløses derfor at en ny Klubrally-/rallytest på Dyrskuepladsen d. 10/4. Samme dag afholder motorklubben i Struer også en rallytest på en “rigtig” rallyprøve, men begge klubber vurderer at der vil være meget få interessekonflikter i datosammenfaldet.

Tilbage står så vores egen rallytest ved Egholm Gods d. 30/4. Dette arrangement arbejdes der fortsat på at afvikle efter den oprindelige plan.

Tilmelding til ASKH-arrangementerne åbner i denne uge. Hold øje med DASU’s kalender.

Rallysektionen.