Julebanko

Kære klubkammerater
I lighed med tidligere år, har vi hermed fornøjelsen at invitere alle
medlemmer af ASK-Hedeland til vores traditionelle Julebanko
mandag den 9. december, kl. 19:00 – 22:00.


Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde
Søndermarksvej 2, 4000 Roskilde

Tilmelding til Jan Thers på tlf. 61611301
eller mail: jbthers@gmail.com
Sidste frist for tilmelding den 5. december.