Informationsaften om fusion med Hedelands Motorklub

Som oplyASK Logost på vores generalforsamling i foråret har bestyrelsen arbejdet mod en fusion med Hedelands Motorklub. Det er medført heftig mødeaktivitet, der er foregået i en forbilledlig ånd, hvor vi kan mærke at klubberne trækker i samme retning og har en fælles vision for fremtidens motorsport.

Derfor indkalder vi til en informationsaften om fusionsplanerne.

Tid:

Onsdag den 7. januar 2015 klokken 19:00.

Sted:

Mødested: Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131, 4000 Roskilde

På aftenen vil bestyrelserne i de to klubber fremlægge både visioner for fremtiden samt gennemgå det vedtægtsudkast vi har udarbejdet i fællesskab. Efter præsentationen er der sat god tid af til debat om fusionen.

Hedelands Motorklub består i dag af tre afdelinger, og i forbindelse med fusionen vil ASK blive sammenlagt med de to HM afdelinger, der er tilknyttet DASU i en ny fælles klub Automobil Sports Klubben Hedeland, eller ASK Hedeland i daglig tale. De tohjulede sportsudøvere, der hører under DMU, fortsætter under navnet Hedelands Motorklub og får tillige nye vedtægter.

Tilmelding er ikke påkrævet, men venlige sjæle kan give sekretariatet besked, så vi kan sørge for ordentlige rammer for mødet.

Vi glæder os til at se jer i Roskilde

Automobil Sports Klubbens bestyrelse

PS. Generalforsamlingen er foreløbig fastsat til torsdag den 12. marts 2015.