Indkaldelse til generalforsamling i Automobil Sports Klubben Hedeland

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.00 af holdes der generalforsamling på:

Scandic Roskilde

Ved Ringen 2 – 4000 Roskilde.

 

Før generalforsamlingen spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Middagen finder sted kl. 18.00 med 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe og småkager efterfølgende. Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 6. marts.

Efter middagen afholder vi generalforsamling kl. 20.00

 

Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du tilmelde dig på linket herunder, så vi er sikre på, at der er en stol, kaffe og kage.

 


Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  5. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
  6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  7. Forslag fra bestyrelsen
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

 

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 6. marts.