Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i ASK den tirsdag 16. juli klokken 12:00.

Sted: CHGP, Bryggervangen 37, 2100 København Ø.

Dagsorden:
Punkt 1: Gennemgang af nye vedtægter
Punkt 2: Afstemning om nye vedtægter

Årsagen er, at vi ønsker at ændre vedtægterne, så vi kan optage medlemmer af klubben, der ikke har møde- og stemmeret på generalforsamlingen. Samtidig har vi foretaget en gennemgang af vedtægterne og foretaget små rettelser, så de stemmer mere over ens med måden ASK drives på i dag.

Hvis de nye vedtægter bliver vedtaget vil vi ændre navnene på medlemskaberne, så der fremover vil være guld, sølv og bronze medlemmer. Guld medlemmer vil være alle former for aktive medlemmer, sølv medlemmerne er de almindelige medlemmer og Bronze medlemmerne vil være den nye medlemstype, der ikke får helt samme rettigheder som de øvrige medlemmer og blandt andet ikke har møderet for generalforsamlingen.

Da vedtægterne skal ændres kræver det, at 2/3 dele af forsamlingen stemmer for vedtægtsændringerne og at disse 2/3 dele udgør 1/3 af ASKs medlemmer. Så stort et fremmøde forventer bestyrelsen ikke, hvorfor der efter den ekstraordinære generalforsamling den 16. juli vil blive indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Denne forventes afholdt den 31. juli.

Sekretariatet sender mails rundt til alle medlemmer vedrørende denne ekstraordinære generalforsamling med de nye vedtægter vedhæftet, så du kan gennemlæse dem før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Karsten Meyland Lemche