Generalforsamling i ASK

Torsdag, den 24. april 2013, kl. 20.00.

Generalforsamlingen afholdes på Sommers Automobile Museum, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Før generalforsamlingen spiser vi som sædvanlig middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen samt andre fremmødte ASK medlemmer.

Middagen finder sted kl. 18.00 med 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe.

Medlemmerne er meget velkomne til at spise med for kun 150 kr.

Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig til sekretariatet:

Anne Hjort Petersen

tlf. 43 96 96 36 / 40 84 10 36

e-mail: ask@events.dk

og forudbetale til klubbens konto i Sparekassen Sjælland, konto 0545 0000196091

senest den 10. april.

 

Efter middagen afholder vi:

generalforsamling kl. 20.00.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent jf. vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Bestyrelsens beretning og de enkelte sektioners beretning.

2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Jac Nellemann, Karsten Lemche, Erling Lindener og Henrik Spellerberg er på valg.

4. Valg af formand for bestyrelsen.

5. Valg af klubrevisor. Bestyrelsen foreslår Flemming Petersen genvalgt som klubrevisor.

6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af

Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Peder Haarbye.

7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Bestyrelsen arbejder for, at ASK bliver fusioneret med Hedelands Motorklub i 2015. Vi ønsker derfor generalforsamlingens mandat til at fortsætte forhandlingerne, der vil munde ud i et nyt udkast til vedtægter til den nye fælles klub.

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 10. april.

8. Eventuelt.