Generalforsamling den 17. Marts

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 17. marts klokken 20.00 på:
Store Børs
Havnegade 43
4000 Roskilde

Før generalforsamlingen spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Middagen finder sted kl. 18.00 med 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe og kage efterfølgende. Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 7. marts.

Efter middagen afholder vi generalforsamling kl. 20.00
TILMELDING TIL MIDDAG (Klik på link)

Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du tilmelde dig på linket herunder, så vi er sikre på, at der er en stol, kaffe og kage.
TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING (Klik på link)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
  5. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
  6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  7. Forslag fra bestyrelsen
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 7. marts.