Generalforsamling – Automobil Sports Klubben Hedeland

Indkaldelse til generalforsamling i Automobil Sports Klubben Hedeland

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 20.00
Generalforsamlingen afholdes i: 
Atlas Bio
Rødovre Centrum 96, 2610 Rødovre

Før generalforsamlingen spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Middagen finder sted kl. 18.00 med 2 glas vin, øl eller vand på Restaurant Red and Yellow, Steakhouse, Rødovre Centrum 76, 2610 Rødovre.

Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 5. marts.
Efter middagen afholder vi generalforsamling kl. 20.00 og derefter viser vi filmen Superswede om Ronnie Petersons liv og karriere.

Tilmelding til middag:
GENERALFORSAMLING & MIDDAG – KLIK HER


Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du tilmelde dig på linket herunder, så vi er sikre på, at der er et sæde til dig.  Generalforsamling afholdes kl. 20.00 og derefter viser vi filmen Superswede om Ronnie Petersons liv og karriere (deltagelse er gratis)

Tilmelding til generalforsamling:
KUN GENERALFORSAMLING (uden middag) – KLIK HER

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter (På valg er Kenneth Jørgensen, Ivan Gren, begge genopstiller)
  5. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
  6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (bestyrelsen foreslår, Dansk Revision Kalundborg)
  7. Forslag fra bestyrelsen
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest
den 5. marts.

“Papirudgave” af indkaldelsen finder du her: Indkaldelse Til Generalforsamling 2018
Klubbens regnskab kan rekvireres elektronisk ved mail til sekretariat@ask-hedeland.dk