AFLYST!!! Generalforsamling ASKH

OBS – OBS – OBS  Generalforsamlingen er AFLYST!

Bestyrelsen i ASK-Hedeland har efter nøje overvejelse og som en konsekvens af Corona situationen, besluttet at aflyse Generalforsamlingen den 19. marts 2020.

Der vil på et senere tidspunkt blive udsendt en ny indkaldelse til Generalforsamling.

De af jer der havde tilmeldt jer middagen til Generalforsamlingen den 19. marts, vil i løbet af de næste dage, hvis i har oplyst sekretariatet jeres kontonummer, få jeres indbetalte beløb retur.


Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19.marts 2020 og er flyttet til: 
Power Racing Akademi
Lyskær 7
2730 Herlev

 
Pga. udviklingen vedr. Coronavirus er den planlagte middag før generalforsamlingen aflyst.

Hvis du kommer fra et af risikoområderne eller du føler dig sløj, beder vi dig om ikke at møde op.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af referent
2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
På valg er:
Ivan Gren (genopstiller)
Kenneth Jørgensen (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår Kenneth Saust
5. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden og sekretariatet i hænde senest 10 dage før Generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet 7 dage før Generalforsamlingen.