Dialogmøde i rallysektionen

Rallyaften i Roskilde

Automobil Sports Klubben Hedeland inviterer til rallyaften, mandag den 14. marts 2016 kl.19.30 i klubhuset, Maglehøjen 14, 4000 Roskilde.

Et af emnerne vil være gennemgang af Cimbern Rallye (1. afdeling af DM). Her vil vi se på forskelle i det danske og tyske reglement, samt hvad deltagerne især skal være på vagt over for.

Dernæst informerer vi om reglementsændringer i rallysportens discipliner i 2016.

For tekniske spørgsmål er Tom Christoffersen til rådighed for spørgsmål, det samme er Peer Houg, hvis der skulle være spørgsmål til historiske biler.

Det er vigtigt at understrege at mødet er arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland, for at give vore medlemmer information om hvilke tiltag, der sker i rallysporten. Mødet kan derfor ikke betragtes som et ”dialogmøde” selv om nogle DASU-udvalgsmedlemmer tilfældigt skulle være til stede.

Arrangementet er fortrinsvis for ASKH medlemmer, men andre er også velkomne i det omfang, pladsen tillader det.

Tilmelding til Lene Jørgensen

loejtegaard@mail.tele.dk