Automobil Sports Klubben Hedeland en realitet

Den nye fusionsklub ASK Hedelands nye logo
Den nye fusionsklub ASK Hedelands nye logo

Fusionen mellem Automobil Sports Klubben og Hedelands Motorklub blev med stormende flertal vedtaget på de to klubbers respektive synkrone generalforsamlinger på Hotel Scandic i Roskilde torsdag den 12. marts.

Med stemmetallene 96 for, en blank og ingen imod, bød ASK fusionen velkommen. Ligeledes var der i Hedelands Motorklub 89 stemmer for, en blank og to imod. Dermed har bestyrelsen fået et stærkt mandat at arbejde på frem mod næste års generalforsamling.

Samtidig med fusionen mellem de to klubber, blev motorcykelsektionen under Hedelands Motorklub udspaltet af fusionen, og har oprettet en ny klub, der hedder: Hedelands Motorklub. ASK Hedeland og Hedelands Motorklub samarbejder omkring sociale arrangementer, koordinering af løbsaktiviteter og kontakten til offentlige myndigheder.

For at sikre en god overgang til det nye, havde fusionsudvalget mellem de to klubber på forhånd udpeget en bestyrelse, der var en fasttømret del af fusionspakken. Bestyrelsen består af to medlemmer fra ASKs tidligere bestyrelse: Jac Nellemann og Karsten Lemche, samt et medlem fra Hedeland Kartingsektions ledelse Michael Kastaniegaard samt formanden for Hedelands Motorklubs autosektion Kenneth Jørgensen. For at bringe balance i bestyrelsen er C.C. Hansen valgt som femte medlem og formand. C.C. er tidligere præsident for DASU, mangeårigt medlem i ASK samt bosiddende i Roskilde i en menneskealder, med et vidt forgrenet netværk både lokalt og i sporten.

Bestyrelsen har også poster i DASU regi, hvor Karsten Lemche sidder i bestyrelsen, C.C. Hansen i eliteudvalget samt Kenneth Jørgensen i udviklingsudvalget.

I forbindelse med klubben har den fælles klub fået en nyt logo, der er baseret på ASKs tidligere logo tilsat Hedeland så hele klubbens navn står i logoet.

Se billeder fra aften (Foto: Jan Saltoft)

http://www.hedelands-motorklub.dk/Kart/Images/2015_ASK-Hedeland/index.html