Generalforsamling 2019 – med endelig dagsorden og forslag


Indkaldelse til generalforsamling i Automobil Sports Klubben Hedeland –  Torsdag den 14. marts 2019 kl. 20.00

Generalforsamlingen afholdes på: 

Sommers Automobile Museum

Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Før generalforsamlingen er der mulighed for at besøge museet, og derefter spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Museet kan besøges fra kl. 17:00 til kl. 18:00, men seneste indgang til museet er kl. 17:30. Middagen finder sted kl. 18.00, vin, øl eller vand kan købes til klubpris.

Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 5. marts.

Tilmelding til middag:

Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du tilmelde dig på linket herunder, så vi er sikre på, at der er en plads til dig.

Tilmelding til generalforsamling:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

        På valg er:

             Carl Christian Hansen (genopstiller ikke)

             Bestyrelsen foreslår Christoffer Østerby

             Jac Nellemann (genopstiller)

             Michael Kastaniegaard (genopstiller)

  • Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
  • Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Forslag fra medlemmerne
  • Eventuelt
  • Du kan invitationen til generalforsamling her:

Endelig dagsorden med forslag fra medlemmerne kan hentes her